Wat is een Trilnaald?

Bijna elke dag krijg ik wel klanten en eindgebruikers van de LIEVERS machines aan de lijn die van alles willen weten over het gebruik van onze machines in de praktijk. Soms zijn het vragen die eenvoudig zijn te beantwoorden, maar vaak ook zijn het complexe vragen  die in een enkel gesprek niet even snel te beantwoorden zijn. Het leek mij daarom een leuk idee om wat van deze vragen te beantwoorden via dit blog. In artikel ga ik in op de vraag:

Wat is een trilnaald?

Het simpelste antwoord is: een trilnaald is een machine waarmee beton (intern) wordt verdicht. Helaas dekt dit antwoord echter niet de complexiteit en diversheid van een trilnaald. Zo zijn er ontzettend veel trilnaalden te vinden en veel verschillende soorten waarvan op het eerste gezicht niet duidelijk is wat de onderlinge verschillen zijn.  Wij bij LIEVERS onderscheiden de volgende types:

  • Mechanische pendulum trilnaalden
  • Mechanische sneldraaiende trilnaalden
  • HoogFrequent – 42V trilnaalden
  • HoogFrequent – 230V trilnaalden
  • Pneumatische trilnaalden
  • Hydraulische trilnaalden

Ieder van deze types heeft in principe hetzelfde doel: beton verdichten. Qua toepassingsgebied en technologie zijn er echter aanzienlijke verschillen. Per type trilnaald zal ik een vervolgartikel schrijven (zie latere BLOGS) waarin de specifieke eigenschappen – en toepassingsgebieden – per type trilnaald verder zullen worden uitgelicht. In dit BLOG ga ik nu eerst nader in op de basis.

 

Hoofdonderdelen van een trilnaald

Bij elk type trilnaald is er een deel dat we in de betonspecie steken. Dit een metalen cilinder die meestal de trilfles wordt genoemd. In deze fles bevindt zich het trilmechanisme waarmee trillingen worden opgewekt.

Voorbeeld van een trilfles.
Voorbeeld van een trilfles.

Deze trilfles is vaak verbonden aan een rubberen slang die de fles met de overige delen van de trilnaald verbind. De rubberen slang beschermt tegen invloeden van buitenaf (zoals water, beton,  het schuren langs bewapening, etc.).

Voor het verdichten van een vloer, is een trilnaald vaak uitgerust met een korte slang. Hierdoor blijft het gewicht van de machine lager en is deze makkelijk te verplaatsen en in het beton te brengen. Deze variant wordt ook wel de handstok trilslang genoemd (je kan de fles namelijk bijna als een stok in het beton steken).

Voorbeeld van een trilnaald met korte slang.
Voorbeeld van een trilnaald met korte slang.

Voor een wand of kolom, wordt vaak een trilnaald gebruikt met een langere slang. Bij het het storten kan men de trilfles dan helemaal in de bekisting laten zakken en daarmee meteen de betonspecie verdichten, die onderin de bekisting komt.

LHF-

De slang verbindt bij een mechanische trilnaald de trilfles aan de aandrijfeenheid. In de slang bevindt zich een mechanische (flexibele) aandrijfas (vandaar de naam mechanische trilnaald) die het tril-mechanische in de fles aandrijft.  Afhankelijk van het type aandrijving zal er nog een voedingsstekker aan de aandrijfeenheid zitten.

De conventionele mechanische trilnaald met 7 meter rubber slang.
De conventionele mechanische trilnaald met 7 meter rubber slang.

Bij een hoogfrequent trilnaald verbindt de slang de trilfles aan een schakelaarbehuizing. Bij een hoogfrequent trilnaald zit de aandrijfeenheid in de trilfles (geïntegreerd) en door de slang lopen slechts stroomdraden die het tril-mechanische in de hoogfrequent trilfles van stroom voorzien. In de schakelaarsbak zit een schakelaar om de trilfles te starten of te laten stoppen.

Voorbeeld van hoogfrequent trilnaald.
Voorbeeld van hoogfrequent trilnaald.

Tot zover de basis van wat een trilnaald is en doet. Zoals hiervoor geschreven, in volgende artikelen zal ik dieper ingaan op de verschillen tussen de type trilnaalden, welke de voordelen de diverse types met zich mee brengen – zowel technisch als in het gebruik – en voor welke toepassingsgebieden de specifieke typen het beste geschikt zijn.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, stuur mij dan een bericht!